Kategoriarkiv: marknadsekonomi

Maud Olofsson sätter ner foten mot socialism

Samtidigt som Moderaternas stämma gör allt vad den kan för att omfamna gammaldags socialdemokrati, skriver vår partiledare Maud Olofsson en oerhört viktig artikel på SvD Brännpunkt.

Det är socialistisk politik som har skapat de problem vi har med arbetslöshet och utanförskap. Det är ingen vild ansats att hävda att socialism inte heller kommer att vara lösningen.

Det är (eller borde åtminstone) vara helt självklart att företagen själva ska bestämma vem de ska anställa när man behöver utöka personalstyrkan.

På samma sätt borde det rimligtvis vara företaget som avgör vem som är mest lämplig att vara kvar, vid de tillfällen man måste dra ner.

Moderaternas försvar för LAS är obegripligt och oförlåtligt. Maud Olofsson och Centerpartiet är de enda som vågar utmana det socialistiska problemformuleringsprivilegiet och säger det som behövs sägas.

I debattartikeln sätter Maud Olofsson ned foten kring viktiga politiska principer och man kan inte annat än älska följande citat:

”Sverige ska bli ett land där det är möjligt att bli rik både på arbete och företagande.”

Man ska kunna bli rik. På arbete. I Sverige. Poesi! :-)

Läs även andra Centerbloggar om detta: Per Ankersjö, Helen Törnqvist,  Oscar Fredriksson och Johan Hedin, PL&C.

Släpp andrahandsuthyrningen fri!

Idag skriver stureplanscentermedlemmen Maria Brogren här på bloggen och ämnet för dagen är friheten att fritt få ingå avtal och den alltid i storstäder så aktuella bostadsfrågan. Trevlig läsning:

Just nu tältar studenter utanför universiteten eftersom de inte har någon annanstans att bo. Det är brist på studentrum, många års kö till de kommunala bostadsbolagen och väldigt svårt (eller dyrt och olagligt) att få tag på ett andrahandskontrakt. Det är kanske inte så farligt att bo i tält en månad eller två, men det är alldeles onödigt.

Om hyresmarknaden avreglerades så att bostadsrättsinnehavare fick hyra ut sina lägenheter (eller rum i desamma) på så lång tid som de själva ville utan att behöva tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse, och om de hade rätt att ta ut den hyra de själva ville, så skulle de flesta av de nu tältande studenterna förmodligen bo avsevärt bekvämare i lägenhet.

Själv skulle jag kanske välja att hyra ut min lägenhet i innerstan till fyra KTH-studenter under hösten. Jag kanske skulle vilja ha 3000 kronor per person och månad, vilket förmodligen skulle vara en bra affär för både mig och för dem. Jag skulle kanske till och med tycka att det var ok om den vinst jag kunde sägas göra på detta beskattades med en rimlig skattesats.

För mig är det en grundläggande princip att jag förfogar över det jag äger och borde få göra vad jag vill med det. Det är också en grundläggande princip att vuxna människor bör få avtala om vad de vill sinsemellan utan att staten ska lägga sig i. Sedan finns det ibland tillfällen då friheten måste inskränkas för att inte krocka med andra eller andras friheter.

Det finns dock, som jag ser det, ingen som helst anledning för staten att inskränka min rätt att hyra ut min egen lägenhet hur länge jag vill, till vem jag vill, och för precis så mycket pengar som jag själv vill. Detta borde gälla för såväl enskilda bostadsrättsinnehavare som stora fastighetsägare.

Jag tror att de flesta av Stureplanscenterns sympatisörer delar åsikten att vi borde skrota bruksvärdesprincipen och införa marknadshyror i Sverige.

Maria Brogren

Skog växer faktiskt på träd

Svenska naturskyddsföreningen gillar inte skogsbruk. De använder ett målande och värdeladdat språk när de berättar om sitt sökande efter ”de sista skyddsvärda skogarna” för att rädda de tusentals arter som annars skulle utrotas av ”skogsindustrins virkesjakt”.

Det finns en tydlig näringslivsfientlig underton som är beklaglig, men det är inte det som är problemet.

Man talar om att ”rädda skogens liv”, men kära vänner: Det må vara ledsamt, men allt levande dör förr eller senare. Det positiva är dock att skog växer tillbaka. Dels av sig själv, men bättre om människor hjälper till. Ett aktivt skogsbruk i en fri marknadsekonomi kommer att se till att återplantera och ge skogen maximalt goda förutsättningar för att växa upp och bli värdefullt virke.

Att tala om ”naturliga skogar” är också konstigt, för vad är egentligen det? Den största delen av skogen i Sverige finns för att den har odlats, spritts och vårdats av människor som har brukat den.

Det sker en kontinuerlig förändring och en del av den förändringen kommer av den del av det ekologiska systemet som är vi människor.

Ibland verkar det nästan som att miljödebatten mer handlar om nostalgi än om ekologi.

Det är väl i sig inte så farligt, om det inte vore för att dåligt vetenskapligt underbyggda och känslosamma utfall mot det ena och andra riskerar att hindra sådant som faktiskt är bra för miljön.

Det finns en väldigt bra webbplats som heter forskning.se. På den kan man idag läsa ett pressmeddelande från SLU som berättar att använt virke faktiskt är bättre för miljön än orörd skog.

”Genom att avverka skog, återplantera den och använda virket som byggnadsmaterial reduceras koldioxidutsläppen flera gånger mer än om skogen får stå kvar som ett kollager.”

Det talas en hel del om koldioxidlagring i berggrunden och det finns en ny fantastisk teknik för att använda solljus för att omvandla koldioxid till flytande bränsle, men en god del av lösningen finns faktiskt betydligt närmare.

Hus, möbler och allting annat som är byggt av trä fungerar som ett koldioxidlager under hela sin livslängd. När det har tjänat ut kan det användas som energikälla. Antingen genom att bara elda upp det som det är, eller som råvara för att framställa flytande motorbränsle.

Så gör något miljövänligt i helgen. Köp något av trä! Varför inte en stol av Bruno Mathsson:-)