Kategoriarkiv: förtryck

Kommunism leder alltid till förtryck

De senaste dagarna har en debatt blossat upp kring Forum för levande historia och deras senaste kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten.

En grupp historiker skrev en artikel om att staten inte borde ägna sig åt historieskrivning och det kan man väl hålla med om som ren princip. Problemet är artikelförfattarnas gränsdragning. Det är naturligtvis ingen slump att man reagerar först när kommunismen skärskådas om man själv råkar vara kommunist. Det är heller knappast troligt att historikerna är emot en hel del av den övriga historiebeskrivning som staten ägnar sig åt. T ex museer.

Oavsett vad man tycker om Forum för levande historias verksamhet kan man konstatera att det här med kommunismens inneboende konsekvenser väcker många känslor.

Fortfarande finns det en massa folk som mer eller mindre slentrianmässigt går runt och säger att ”det är en fin tanke, men att det inte fungerar i praktiken”. Det är inte en särskilt fin tanke.

Jonas Helling är chefredaktör för Fönstret, ABF:s kulturmagasin, och skriver i Aftonbladet om saken:

”Kommunisterna berättade tydligt redan för 160 år sedan vad de ville, och har fortsatt med det sedan dess. Den som röstat kommunistiskt har helt enkelt fått vad den röstat på: Målen konsekvent framför medlen. Avskaffande av den privata äganderätten. Enpartisystem. Total frånvaro av kontrollmakt.”

Ett system som förbjuder det viktigaste instrumentet för välståndsgenererande – marknadsekonomi – är förr eller senaste dömt till undergång och vägen dit är alltid mer eller mindre brutal.

När människor känner armodet växa och att ekonomin inte fungerar, väcks naturliga och befogade tankar kring alternativ till den rådande politiken. En stat som låst in sig i en socialistisk modell måste bekämpa alla sådana strävanden efter andra alternativ.

Åsikts- och yttrandefrihet måste begränsas för att förhindra en bred folklig resning mot systemet.

I samtliga länder där socialismen eller kommunism har styrt har sådant förtryck förekommit och i vissa fall – som de som beskrivs av Forum för levande historia – var förtrycket så obegripligt massivt.

Kommunismen leder alltid till förtryck och i många fall även till ohyggliga grymheter.

Några av de som nu kritiserar Forum för levande historia gör det med motiveringen att man i så fall också borde upplysa om brott mot mänskligheten som begicks under korstågen eller kolonialismen.

Den stora skillnaden är att det knappast finns några kulturchefer, debattörer eller riksdagsledamöter som tycker att vi ska kolonisera något land och förslava dess befolkning, eller starta korståg.

Däremot finns det en hel drös som på fullaste allvar tycker att det här med kommunism verkar som en mysig idé.