Kategoriarkiv: centerpartiet

Småföretagandet livsviktigt för hela landet

Anders W Jonsson skriver idag på sin blogg om att skillnaden mellan vår avdelning och Delsbo Centerkvinnor inte är särskilt stor. En bild som antagligen äger sin riktighet.

Ideologiskt är Centerpartiet till sin natur mycket heterogent, men det finns ingen uppenbar geografisk faktor för vad man står i den månghövdade centerrörelsen.

Den avgörande faktorn verkar mer vara om man för en ideologisk debatt i avdelningen, eller inte.

Bättre förnyelse med färre medlemmar

Tankesmedjan Sektor 3 har en intressant artikel på Svd Brännpunkt idag.

De politiska partierna i Sverige har tappat fem av sex medlemmar under de senaste 30 åren. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det om drygt tio år inte ens att finnas tillräckligt många medlemmar att tillsätta alla politiska förtroendeposter. Det finns dock ingen anledning att tro att utvecklingen kommer gå precis så. Ju färre medlemmar desto större makt har varje medlem, och det attraherar förstås nya medlemmar. Därför kommer medlemstappet avta eller till och med vända förr eller senare.

Precis som en lågkonjunktur ställer företag på sin spets och tvingar dem till utveckling och anpassning så kommer medlemstapp också tvinga partierna att utveckla sig. Centerpartiet i Stockholm har redan gjort den resan. Vi har haft ”lågkonjunktur” under 80 och 90-talet och inte haft mycket till verksamhet. Just därför har många lockats till engagemang just för att engagemanget ger resultat och reell påverkan. Vi har nu en mycket ung medelålder och de flesta är ideologiskt drivna i första hand. Vår egen avdelning Stureplanscentern omnämns som ett föredöme i Centerpartiets valanalys.

Att försöka ge sig in och påverka i en avdelning med massor av medlemmar bedömer få vara värt besväret. Man måste sitta av möten under många år för att vinna ett förtroende. Visst kan man påverka, men inte särskilt många är beredda att dra det lasset. Medlemstappet ger färre stoppklossar för förnyelse och är just därför mycket välkommet!

När andra partier går in i sina respektive lågkonjunkturer, och uppenbarligen är de på gång, har de chansen att på samma sätt starta om och göra sina partier moderna, livskraftiga och hållbara. Det är en utveckling att verkligen se fram emot.

 

 

Framgångar på Stockholms distriktsstämma

I går höll Stockholms Centerdistrikt stämma. Styrelse skulle väljas, liksom ombud till partistämman i höst, förtroenderåd och annat.

När det gäller styrelserepresentationen var det naturligt att Stureplanscentern skulle ta större plats, eftersom närmare en av fem medlemmar i distriktet är det genom vår avdelning.

Jag (Johan Hedin) har suttit som ersättare i disktriktsstyrelsen i några år och blev nu invald som ordinarie ledamot. Stureplanscenterns ordförande Christer Mellstrand valdes in som ersättare.

Planen framöver är att bli ännu fler medlemmar och försöka involvera fler i avdelningsarbetet, för göra fler stureplanscenterpartister mogna för styrelsearbete i distriktet.

Även motionerna behandlades, även om alla inte hanns med. (Stämman fortsätter på torsdag kväll.)

De stora och viktiga frihetsmotionerna om rätten till privatliv, frihandel, skattekontosystem för alla och systemmonopolets avskaffande gick igenom och kommer att ta sig vidare till stora stämman i höst!

När det gäller sexköpslagen fick vi däng, men inte med särskilt stor marginal. I kommittén föll motionen med 7 röster mot 6 och stämman gick på kommitténs linje. Detta är ju en känslig fråga och ibland verkar det som att argument grundade på fakta inte riktigt når ända fram. Men sådant brukar ju ha en tendens att räta ut sig över tiden…

Nästa stämma tar vi det hela lite längre!

Idéerna viktigare än föreningen

Valanalysgruppens slutsatser presenterades precis och det är med stor glädje denna avdelning lyfts fram som ett positivt exempel på man kan jobba idédrivet med politiken.

Det är ingen rocket science. Faktiskt. Det är inte heller fråga om något nytt. Den mötesform vi driver har vi inte uppfunnit själva, vi har bara kopierat det som bondeförbundet gjorde för hundra år sedan: diskutera idéer i så öppna former som möjligt. I en modern kontext förvisso, men med det goda samtalet som grund. Detta är något som Anders W Jonsson brukar påminna oss om när vi blir för kaxiga. ;-)

Vad är då knepen för den som vill göra som vi? Nyckeln är intressanta talare. Det är inte snutet ur näsan att få in dem och vi har onekligen haft en hjälp av att viss dragningskraft skapats kring vår avdelning, främst kanske tack vare Centerpartiets politiska motståndare som lagt en hel del tid och kraft på att marknadsföra Stureplanscentern.

Sådant ska man naturligtvis utnyttja och jag tror att den kraften kan användas även för andra avdelningar, nya och gamla, som vill jobba med vår mötesform. Det finns en dramatik i att utmana bakåtsträvarna och bejaka det läskiga ”Stureplanscentern”, som kan göra det hela tillräckligt intressant för media att bevaka.

Jag själv, Christer och många andra i vår avdelning är tillgängliga 24/7 för att bolla idéer och dela med oss av våra erfarenheter för den som är intresserad, så tveka inte att höra av dig!

Om du är i Stockholm den 3:e mars, måste du passa på att besöka oss.  Vi har nämligen en fantastisk talare bokad: Magnus Betnér! Håll utkik efter inbjudan här och på facebookgruppen för info om lokal och så…

Läs även Magnus Andersson, Abir Al-Sahlani och Marianne Larm-Svensson

Media: SvDDNAftonbladetSR.

Anders W Jonsson om Stureplanscentern

I ett oerhört trevligt blogginlägg berättar centerräven och riksdagsledamoten från Gävleborg om att Stureplanscentern har klara likheter med vilken centeravdelning som helst på 50-talet, då det talades mer om ideologi.

Kanske var det också därför Centerpartiet under 50-talet stora ATP-debatt landade i den i särklass både bästa och mest liberala synen på socialförsäkringarna: grundtrygghet skulle råda för alla, samtidigt som friheten att välja egna försäkringslösningar utöver detta skulle skapa en mångfacetterad flora av effektiva försäkringsprodukter.

Ett i en lång rad områden som Centerpartiet borde återta ledarplatsen i debatten.

Maud: ”Jag är stolt över stureplanscentern”

Applåder, varma och långa kom efter det citatet från vår partiledare, tillika rymd-, turist-, energi-, närings- och vice statsminster, Maud Olofsson.

Och applåderna var fler.

Maud var oerhört tydlig kring viktiga frihetsfrågor. Vinster är någonting bra, även om dessa uppkommer i företag som sysslar med utbildning eller omsorg.

”Man ska kunna bli rik på hederligt arbete”. När hörde du senast en politiker säga så? :-)

På frågan vilka genomförda frihetsreformer som Maud ansåg viktigast listades följande:

  • Hushållsnära tjänster. Avdragsmöjligheten skapar möjligheter att undvika de orimliga skattekilar som uppkommer när man behöver anlita någon att hjälpa till med de vardagssysslor man själv inte hinner med. Samtidigt öppnas en marknad för helt nya tjänsteföretag, i vilka entreprenörer kan skapa ekonomisk frihet.
  • Fritt vårdval och den fria etableringsrätten för vårdgivare. Äntligen ställs perspektiven på ända då plötsligt medborgarna får full kontroll över sin egen vård. Vad som är kvalitet i vården får helt enkelt människorna avgöra med hjälp av marknadskraften. Fram tills nu har huvudregel varit att staten och landstingen i sin förmodade vishet klurat ut hur medborgarna måste vilja ha det. Nu är det individen som väljer.
  • Apoteksmonopolet. En viktig symbolfråga som kommer att visa att fria marknader är överlägsna statliga monopol. Opinionsbildningseffekten är antagligen signifikant och när den nya läkemedelsmarknaden är på plats kommer svenskarna antagligen börja ifrågasätta lämpligheten i de kvarvarande monopolen.
  • Osund konkurrens förbjuds. Det finns en massa kommunala verksamheter som med oschyssta medel håller privat konkurrens ute från marknaden. Sådan osund konkurrens kan nu beivras.
  • Sänkta inkomstskatter. Den kanske viktigaste frihetsreformen av alla är att vi kan bestämma över våra egna pengar i större utsträckning.

Detta är musik i mina öron och bådar mycket gott för framtiden.

Maud är välkommen tillbaka när hon vill!

Fribeloppet hämmar studenters företagsamhet

Idag skriver den nya stureplanscentermedlemmen Hans Tjernström om fribeloppet och vilket hinder detta kan vara för studenters företagande:

Centerpartiet har föreslagit en höjning av fribeloppet. Utöver att det kommer att underlätta den ekonomiska situationen för många av landets studenter uppmuntrar även en höjning av fribeloppet till arbete.

Rekordmånga studenter började i höst på landets högskolor och universitet. När de ansöker om lån eller bidrag frågar CSN hur mycket de kommer att tjäna under terminen. Ungefär 50 000 kr har du som student rätt att dra in per kalenderhalvår innan studiemedlet minskar. Och det innan skatt.

Det är intressant att fråga sig vem som ska bestämma hur mycket du ska arbeta vid sidan av dina studier. Fribeloppet blir på ett sätt ett tak för hur företagsam du får vara innan studiemedlet ryker. Dagens låga fribeloppsnivå sänder ut olyckliga signaler som leder till att vissa studenter, för att inte gå miste om studiemedel, håller sig på tryggt avstånd från arbetsmarknaden. Jobba, nej då mister jag mitt bidrag, resoneras det i universitetskorridorerna.

Fribeloppet träffar också fel många gånger. En student som säljer några fonder, eller sin lägenhet för att köpa en annan kan bli av med hela sitt studiemedel, utan att ha speciellt mycket pengar att tillgå.  Klarar du av att både studera och arbeta borde det vara din ensak. En driftig student som framgångsrikt arbetar under studietiden borde släppas fram och inte hållas tillbaka av felaktiga incitament. I tider där ungdomsarbetslösheten skenar borde studenternas kontakt med arbetslivet värnas. För ingen kan väl tro att det är hälsosamt att studenter lever skyddade från arbetslivet under sin studietid.

Hans Tjernström, student och egen företagare

Maud Olofsson sätter ner foten mot socialism

Samtidigt som Moderaternas stämma gör allt vad den kan för att omfamna gammaldags socialdemokrati, skriver vår partiledare Maud Olofsson en oerhört viktig artikel på SvD Brännpunkt.

Det är socialistisk politik som har skapat de problem vi har med arbetslöshet och utanförskap. Det är ingen vild ansats att hävda att socialism inte heller kommer att vara lösningen.

Det är (eller borde åtminstone) vara helt självklart att företagen själva ska bestämma vem de ska anställa när man behöver utöka personalstyrkan.

På samma sätt borde det rimligtvis vara företaget som avgör vem som är mest lämplig att vara kvar, vid de tillfällen man måste dra ner.

Moderaternas försvar för LAS är obegripligt och oförlåtligt. Maud Olofsson och Centerpartiet är de enda som vågar utmana det socialistiska problemformuleringsprivilegiet och säger det som behövs sägas.

I debattartikeln sätter Maud Olofsson ned foten kring viktiga politiska principer och man kan inte annat än älska följande citat:

”Sverige ska bli ett land där det är möjligt att bli rik både på arbete och företagande.”

Man ska kunna bli rik. På arbete. I Sverige. Poesi! :-)

Läs även andra Centerbloggar om detta: Per Ankersjö, Helen Törnqvist,  Oscar Fredriksson och Johan Hedin, PL&C.

Stureplanscentern och kärnkraften

Idag kunde man på morgonens ekonyheter höra om stureplanscenterns hållning till kärnkraften. (eller åtminstone min – Johan Hedin’s – hållning till kärnkraften, även om jag i ekot fick förkroppsliga stureplanscentern.)

Man kan tolka det som att stureplanscentern vill se en storskalig utbyggnad av kärnkraften, men det är inte hela sanningen.

Inom alla andra områden är det marknadens uppgift att komma på metoder att så effektivt som möjligt framställa det som efterfrågas och så bör det också vara på energisidan.

Politiken har en viktigt uppgift i att sätta ramar för inom vilka marknaden ska agera, bestämma vilka säkerhetskrav som ska råda, samt att tillsammans med andra länder bestämma hur utsläpp av skadliga ämnen ska beskattas.

Sedan är det faktiskt marknadens roll att finna lösningar på hur volten och watten ska framställas.

Svensk elproduktion är bland de bästa i världen när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Det vore oansvarigt med hänsyn till såväl industrin och jobben, som för miljön, att driva en politik som riskerar att skapa onödig osäkerhet kring energiförsörjningen.

Peace, Love and Capitalism, DN, SvD och inslaget på ekot.

FRA-hearingen på fredag

Missa inte fredagens hearing om FRA som kritiker inom partiet anordnar tillsammans med partiet!

Platser finns reserverade för betalande medlemmar i Stureplanscentern. (Maila mig på johan@johanhedin.se om du är sådan, tänker komma och ännu inte har anmält dig på något sätt.)

För andra går det bra att anmäla sig här.

Programmet ser preliminärt ut som följer: (från Erik Hultins blogg)

Datum/tid: Fredagen den 29/8 kl. 10-15
Plats: IVA:s konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan sker via www.centerpartiet.se, www.centeruppropet.se eller www.cuf.se
Först till kvarn gäller.

Program

Kl. 10-11 Utrikes- och säkerhetspolitik
Anders Eriksson (ordförande Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden och f.d. chef Säkerhetspolisen)
Håkan Jevrell (statssekreterare Försvarsdepartementet)
Magnus Norell (forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut)

Kl. 11-12 Integritet och juridik
Clarence Crafoord (chefsjurist Centrum för Rättvisa)
Mårten Schultz (docent och jur.dr.)
Anna Serner (VD Tidningsutgivarna)

Kl. 12-13 Journalister inbjuds till presslunch med möjlighet till enskilda intervjuer

Kl. 13-14 Teknik
Håkan Kvarnström (koncernsäkerhetschef TeliaSonera)
Jan Nilsson (grundare av Bredbandsbolaget)
Mats Nordqvist (chef för inhämtning inom signalunderrättelsetjänstavdelningen, FRA)

Kl. 14-15 Paneldebatt

Ytterligare sakkunniga kan tillkomma.

De sakkunniga kommer att utfrågas av:
Staffan Danielsson (ledamot Försvarsutskottet)
Erik Hultin (initiativtagare CenterUppropet)
Johan Linander (ledamot Justitieutskottet)
Sanna Rayman (ledarskribent Svenska Dagbladet)
Henrik Sjöholm (c-ledamot i Grundlagsutredningen)

Moderator är Martin Ådahl (chef FORES)

Vi ses!